Thursday, October 26, 2017

Con Người Ta (Vợ Người Ta Chế) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Con Người Ta (Vợ Người Ta Chế) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Con Người Ta (Vợ Người Ta Chế) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Con Người Ta (Vợ Người Ta Chế) Lyrics have been many singers present, if

Con Người Ta (Vợ Người Ta Chế) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Con Người Ta (Vợ Người Ta Chế) Lyrics song presented by Củ TỏiBài hát: Con Người Ta (Vợ Người Ta Chế) - Nguyễn Tiến DũngTấm thiệp mời trên bàn

Thời gian địa điểm rõ ràng

Một tờ giấy kèm sổ liên lạc

Ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang


Rồi ngày đó rộng ràng khắp đường

Con theo ba theo má già trẻ vô trường

Buổi chiều ấy nằm ở trên giường

Tuột quần nghe ba la


Mày cũng chẳng bằng con người ta

Ai nấy ôm con cầm hoa

Còn tao phải nghe cô rầy la

Vài ba giấy khen nắm trên tay

Đúng là mày không thể so với người ta

Tao ước không sinh mày ra

Mày ngu quá cho thôi học nha

Buồn thay la la lá

Buồn thay la lá la lá Ố ô..


Nghĩ nhiều chuyện trong đời

Sao thấy mình ngu quá trời

Liệu ngày đó đốt mẹ thiệp mời

Kiếm ông lái xe dắt vô chơi

Đành nằm sấp bị đập tơi bời

Nhưng thâm tâm con trách mẹ lại xa rời

Một người đánh một người đôn lời

Mà lòng cay cay


Giờ con biết con thua người ta

Hai đít như đang nở hoa

Đập tung toé thanh niên gào la

Vài ba giấy khen nắm trên tay

Ấy là thành cái mức so với người ta

Con biết moi đâu mà ra

Dàn vi tính nay xa càng xa

Buồn thay la lá là là la lá....
You're watching

correct Con Người Ta (Vợ Người Ta Chế) Lyrics

if you detect errors in the Con Người Ta (Vợ Người Ta Chế) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Con Người Ta (Vợ Người Ta Chế) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Con Người Ta (Vợ Người Ta Chế) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...