Thursday, October 5, 2017

Con Đường Không Tên Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Con Đường Không Tên Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Con Đường Không Tên Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Con Đường Không Tên Lyrics have been many singers present, if

Con Đường Không Tên Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Con Đường Không Tên Lyrics song presented by Nguyên KhôiBài hát: Con Đường Không Tên - Nguyên Khôi


Con đường em bước vội từng đêm khi trời dần sáng

Con đường muôn sắc màu nhưng đọa đầy và lắm đau thương

Đường muôn vạn hướng nơi đâu cũng có tên đường

Mà đường em đang bước đã bao đời ai nào đặt tên

Ôi thương mến thay gieo bao đắng cay

Cứ phủ vây đời con gái

Ôi Lối sống sai lầm nương gửi thân tàn

Nhân thế xem thường nào ai mong bước qua

Tôi tôi hát lên đây chia sớt cho ai nếu như đời mình vướng phải

Tôi thương cảm cho ai gia cảnh không may

Cha yếu mẹ dà lúc không tiền biết nhờ vào ai

Đôi lần tôi đã gặp nhiều người trong tình cảnh đó

Ai cũng xinh cũng đẹp nhưng mắt buồn và lắm gieo neo

Rồi tôi hỏi khéo nguyên do phải sống như vậy

Và trong nước mắt câu trả lời do tiền mà thôi


Ôi nước mắt đêm dài khi thế gian này luôn nghĩ em là sai trái

Ôi em sống cho ai tay trắng đôi tay

Nếu nghĩ suy lại em đáng thương hơn cười chê

Tôi tôi hát lên đây chia sớt cho ai nếu như đời mình vướng phải

Tôi thương cảm cho ai gia cảnh không may

Cha yếu mẹ già lúc không tiền biết nhờ vào ai

Con đường em bước vội từng đêm khi trời dần sáng

Con đường muôn sắc màu nhưng đọa đầy và lắm đau thương

Đường muôn vạn hướng nơi đâu cũng có tên đường

Mà đường em đang bước đã bao đời ai nào đặt tên

Đường muôn vạn hướng nơi đâu cũng có tên đường

Mà đường em đang bước đã bao đời ai nào đặt tên

You're watching

correct Con Đường Không Tên Lyrics

if you detect errors in the Con Đường Không Tên Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Con Đường Không Tên Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Con Đường Không Tên Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...