Thursday, October 5, 2017

Cuốn Theo Chiều Gió Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Cuốn Theo Chiều Gió Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Cuốn Theo Chiều Gió Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Cuốn Theo Chiều Gió Lyrics have been many singers present, if

Cuốn Theo Chiều Gió Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Cuốn Theo Chiều Gió Lyrics song presented by Hoàng AnhBài hát: Cuốn Theo Chiều Gió - Hoàng Anh


Một ngày nào về thăm đất mẹ

Đường về mua bay giăng mắc lối đi

Còn tìm đâu xanh xanh hoa cỏ

Tìm đâu đêm đêm trăng tỏ


Tìm đâu tiếng ru vào nôi

Còn tìm đâu tìm đâu mái nhà

Còn tìm đâu ngôi trường cũ mến yêu

Còn tìm đâu mây buông tóc xõa


Tìm đâu em thơ nho nhỏ

Tìm đâu tuyết sương mẹ già

Gió cuốn nước chảy lạnh lùng

Đường xưa muôn lối biết đi tìm đâu ngày thơ


Lặng nhìn mưa mưa rơi nức nở

Mây chẳng xây thành buồn dâng dâng lên ngất trời

Ngày thơ ơi đã qua mất rồi

Còn niềm tin trong lòng vẫn nở hoa


Còn dìu nhau trong cơn mưa gió

Dìu nhau trong cơn giông bão

Dìu nhau dắt nhau vào đời
You're watching

correct Cuốn Theo Chiều Gió Lyrics

if you detect errors in the Cuốn Theo Chiều Gió Lyrics , please reflect to us via the comment form below.