Thursday, October 26, 2017

Dạ Cổ Hoài Lang (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Dạ Cổ Hoài Lang (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Dạ Cổ Hoài Lang (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Dạ Cổ Hoài Lang (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015) Lyrics have been many singers present, if

Dạ Cổ Hoài Lang (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Dạ Cổ Hoài Lang (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015) Lyrics song presented by Hòa Âm Ánh Sáng 2015) - Tóc Tiên, Touliver, Long HaloBài hát: Dạ Cổ Hoài Lang (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015)

- Tóc Tiên, Touliver, Long Halo


Từ la từ phu tướng

Bảo kiếm sắc phong lên đang

Vào ra luống trông tin chàng

Năm canh mơ màng

Em luống trông tin chàng

Oi gan vàng quặn đau


Đường dù xa ong bướm

Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang

Mòn đêm luống trông tin bạn

Mỏi mòn như đá vọng phu

Vọng phu vọng luống trong tin chàng

Lòng xin chớ phủ phàng


Chàng hởi chàng có hay

Đêm thiếp nằm luống những sầu tây

Biết bao thủơ đó đây sum vầy

Duyên sắc cầm đừng lạt phai


Thiếp nguyện theo chàng

Nguyện cho chàng dạ(ng chữ bằng an

Mau trở lại gia đàng

Cho én nhạn hiệp đôi
You're watching

correct Dạ Cổ Hoài Lang (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015) Lyrics

if you detect errors in the Dạ Cổ Hoài Lang (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Dạ Cổ Hoài Lang (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Dạ Cổ Hoài Lang (The Remix - Hòa Âm Ánh Sáng 2015) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...