Thursday, October 26, 2017

Dù Anh Muốn Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Dù Anh Muốn Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Dù Anh Muốn Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Dù Anh Muốn Lyrics have been many singers present, if

Dù Anh Muốn Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Dù Anh Muốn Lyrics song presented by Onionn, MarzuzBài hát: Dù Anh Muốn - Onionn, Marzuz


Dù anh có muốn được

Dù anh có muốn được ở bên em

Dù em có đứng lại

Dù em có đứng lại ở bên anh


Thì thời gian cũng đã hết rồi

Tình yêu cũng đã chết rồi

Tìm anh đã biết bao lần em lạc lối

Và dù anh có nói gì


Để được bên em.

Thì hình bóng anh đã xa rồi

Im never coming back to you baby

Người đến rồi sẽ đi thôi


Im never coming back to you baby

Dù anh có tiến thêm về phía trước

Dù anh có nói thêm một lần yêu

Thì em đã buông đôi tay anh rồi

Im never coming back to you baby
You're watching

correct Dù Anh Muốn Lyrics

if you detect errors in the Dù Anh Muốn Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Dù Anh Muốn Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Dù Anh Muốn Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...