Thursday, October 26, 2017

Dừng Bước Giang Hồ Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Dừng Bước Giang Hồ Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Dừng Bước Giang Hồ Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Dừng Bước Giang Hồ Remix Lyrics have been many singers present, if

Dừng Bước Giang Hồ Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Dừng Bước Giang Hồ Remix Lyrics song presented by Lương Gia HuyBài hát: Dừng Bước Giang Hồ Remix - Lương Gia Huy


Xin đừng giống tôi và đừng như tôi

Bao nhiêu năm qua tôi làm gì cho người

Nơi xứ lạ không có người thân

Như thiêu thân sống kiếp giang hồ

Mà đời mình mấy ai đâu ngờ


Xin đừng giống tôi và đừng như tôi

Mê trong lá bài sầu trong chén rượu

Bao tháng ngày sống kiếp xa hoa

Say từng đêm vui với bạn bè

Quên đời mình không có tương lai


Đừng giống tôi ngươi ơi!

Bởi tôi say tôi lầm đường

Nên số phận mang nhiều đắng cay

Tình có cũng như không

Bạn bè dù xa cách lòng

Buồn đời mình sẽ đi về đâu


Đừng trách tôi người ơi!

Say từng đêm chén tàn chén thu

Bao tháng ngày sống đời nỗi trôi

Bạn bè có thằng còn sồng bên tôi

Còn thằng kia chết trong khám tù

Dời giang hồ buồn vui người ơi


Xin đừng giống tôi và đừng như tôi

Thân tôi mỏi mòn sức tôi đã già

Nời xứ người tôi nguyện đổi thay

Mong ngày mai cất cao đời mình

Đời giang hồ chôn vuì mai sau
You're watching

correct Dừng Bước Giang Hồ Remix Lyrics

if you detect errors in the Dừng Bước Giang Hồ Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Dừng Bước Giang Hồ Remix Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Dừng Bước Giang Hồ Remix Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...