Friday, October 13, 2017

Em Ơi Anh Phải Làm Sao (Acoustic Version) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Em Ơi Anh Phải Làm Sao (Acoustic Version) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Em Ơi Anh Phải Làm Sao (Acoustic Version) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Em Ơi Anh Phải Làm Sao (Acoustic Version) Lyrics have been many singers present, if

Em Ơi Anh Phải Làm Sao (Acoustic Version) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Em Ơi Anh Phải Làm Sao (Acoustic Version) Lyrics song presented by Soái NhiBài hát : Em Ơi Anh Phải Làm Sao (Acoustic Version) - Soái Nhi


Em còn nhớ anh đã nói mình chia tay, sau thời gian đôi ta đắm say

Anh tìm kiếm mọi lý do để rời xa, còn em chỉ mong anh sẽ thứ tha

Nhưng anh không nghe em, anh chỉ cần, anh chỉ cần rời xa em biết thật rồi. Anh đã yêu, anh đã yêu ai

Rồi thời gian qua anh lặng thinh, đôi ta không gặp nhau

Anh cứ xa dần, vội vàng anh bên người mới

ĐK:

Cố nỗi nhớ không thành lời, em yêu anh yêu thế thôi

Có khổ nỗi gì anh cũng đã rời xa em mất rồi

Em biết cố gắng chỉ là thừa. Anh cũng đâu có muốn nghe

Vì cảm giác của em với anh đâu còn nữa

Em muốn nói hết nỗi lòng này, câu ca em luôn hát lên

Mỗi khi nhớ về anh, em lại viết thêm bài hát buồn

Em đã đau đớn nhiều rồi người ơi, anh có hiểu

Em phải làm sao để vượt qua nỗi đau này...

Anh ơi em phải làm sao!


Anh đã xa rời em, anh đã xa xa xa khuất em

Người có biết bao nhiêu nhớ mong, yêu thương ở xa ngút ngàn

Em phải cố chịu đựng đến bao giờ người ơi

Dấu yêu đã tàn!!!


Nhưng anh không nghe em, anh chỉ cần, anh chỉ cần rời xa em biết thật rồi. Anh đã yêu, anh đã yêu ai

Rồi thời gian qua anh lặng thinh, đôi ta không gặp nhau

Anh cứ xa dần, vội vàng anh bên người mới

Cố nỗi nhớ không thành lời, em yêu anh yêu thế thôi

Có khổ nỗi gì anh cũng đã rời xa em mất rồi

Em biết cố gắng chỉ là thừa. Anh cũng đâu có muốn nghe

Vì cảm giác của em với anh đâu còn nữa

Em muốn nói hết nỗi lòng này, câu ca em luôn hát lên

Mỗi khi nhớ về anh, em lại viết thêm bài hát buồn

Em đã đau đớn nhiều rồi người ơi, anh có hiểu

Em phải làm sao để vượt qua nỗi đau này...


Cố nỗi nhớ không thành lời, em yêu anh yêu thế thôi

Có khổ nỗi gì anh cũng đã rời xa em mất rồi

Em biết cố gắng chỉ là thừa. Anh cũng đâu có muốn nghe

Vì cảm giác đã không còn nữa

Em muốn nói hết nỗi lòng này, câu ca em luôn hát lên

Mỗi khi nhớ về anh, em lại viết thêm bài hát buồn

Em đã đau đớn nhiều rồi người ơi, anh có hiểu

Em phải làm sao để vượt qua nỗi đau này...

Anh ơi em phải làm sao!
You're watching

correct Em Ơi Anh Phải Làm Sao (Acoustic Version) Lyrics

if you detect errors in the Em Ơi Anh Phải Làm Sao (Acoustic Version) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.