Friday, October 13, 2017

Em Ổn Không Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Em Ổn Không Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Em Ổn Không Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Em Ổn Không Lyrics have been many singers present, if

Em Ổn Không Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Em Ổn Không Lyrics song presented by Trung Hồ, RumBài hát: Em Ổn Không - Trung Hồ, Rum


Ver1:

Thời gian kia vẫn cứ trôi thật vội vã thoáng qua.

Thời gian đem hết kỉ niệm cất giấu nơi xa nào?

Ngày qua em nói chúng mình đã hết rồi

Anh phải quên, sẽ phải quên...

Từng ngày anh sống cứ như mình đang vẫn rất vui.

Chờ mong em nhưng thực sự em đã bên ai rồi.

Ngày này năm trước em vẫn còn đó...

...Anh vẫn đang nắm tay em...

Chorus:

Người ở đó, anh rất muốn biết em ổn không?

Mình rời xa chắc cũng là tốt cho em.

Còn lại anh với nỗi nhớ trong trái tim đêm từng đêm.

Muốn có em nhưng không thể...

Ver2:

Ngày này năm nay anh vẫn còn phải sống cô đơn.

Còn em chắc đã yên vui ấm áp bên ai rồi.

Giờ đây bên anh đã chẳng còn ai.

Em biết không? Có biết không?

Chorus:

Người ở đó, anh rất muốn biết em ổn không?

Mình rời xa chắc cũng là tốt cho em.

Còn lại anh với nỗi nhớ trong trái tim đêm từng đêm.

Muốn có em nhưng không thể...

Bonus:

Ngày này năm nay anh vẫn còn phải sống cô đơn.

Còn em chắc đã yên vui ấm áp bên ai rồi.

Giờ đây bên anh đã chẳng còn ai.

Em biết không? Có biết không?

Outro:

Ngày này năm trước anh vẫn còn em...

...Anh vẫn đang nắm tay em...
You're watching

correct Em Ổn Không Lyrics

if you detect errors in the Em Ổn Không Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Em Ổn Không Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Em Ổn Không Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...