Friday, October 13, 2017

Em Quay Về Đi (I'll Let You Go) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Em Quay Về Đi (I'll Let You Go) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Em Quay Về Đi (I'll Let You Go) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Em Quay Về Đi (I'll Let You Go) Lyrics have been many singers present, if

Em Quay Về Đi (I'll Let You Go) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Em Quay Về Đi (I'll Let You Go) Lyrics song presented by Vương Anh TúBài hát: Em Quay Về Đi (I'Ll Let You Go) - Vương Anh Tú


Giờ em biết ra sao

Cùng người ta em sống thế nào

Chẳng dám quan tâm em giống người yêu như xưa

Anh cũng đã có một người yêu mới

Rồi tự nhiên mình tìm thấy nhau

Tim Anh nhói đau khi nghe em kể về

Người yêu của em đấy

Làm tim em buồn biết mấy

Em cần một ai giống như..


Anh chẳng thế nào giữ lấy Em bên cạnh Anh hôm hay

Vì mình cũng đã chia tay

Giờ em ở đây sẽ buồn hơn đấy

Anh nào đâu muốn vậy.

Đừng làm cho trái tim nhau thềm chuỗi ngày đắng cay

Giờ bên cạnh Anh đã có một người chẳng làm anh lo

Họ dành tình cảm rất rõ

Rằng chẳng giống như em ngày xưa đó

Vậy nên chẳng đắn đo

Anh biết phải nói với em người hỡi.

Em quay về đi
You're watching

correct Em Quay Về Đi (I'll Let You Go) Lyrics

if you detect errors in the Em Quay Về Đi (I'll Let You Go) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Em Quay Về Đi (I'll Let You Go) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Em Quay Về Đi (I'll Let You Go) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...