Friday, October 13, 2017

Em Sẽ Buông Tay (Dj Metal Remix) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Em Sẽ Buông Tay (Dj Metal Remix) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Em Sẽ Buông Tay (Dj Metal Remix) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Em Sẽ Buông Tay (Dj Metal Remix) Lyrics have been many singers present, if

Em Sẽ Buông Tay (Dj Metal Remix) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Em Sẽ Buông Tay (Dj Metal Remix) Lyrics song presented by Sĩ ThanhBài hát: Em Sẽ Buông Tay (Dj Metal Remix) - Sĩ Thanh


Em dường như ngày qua vẫn đang câm lặng,

Vì anh đã mang tình yêu dối gian

đêm ngày vội đến trong em

Từng giọt nước mắt

khi em rơi trong màn đêm.


Đâu nụ hôn, vòng tay có nhau êm đềm

Lạc đi niềm tin rằng ta

sẽ yêu nhau hoài dù có ra sao

Đến phút cuối chỉ còn mỗi riêng em đau.


Chẳng thể bên cạnh anh,

Ôm chặt anh, nghe giọng anh

Kí ức bao ngày qua

em vẫn ôm riêng mình em

Có lẽ trong anh

chỉ lả thoáng qua thôi


Nhưng trong em vẫn còn mong nhớ

Chẳng thể yêu được ai

kiến lòng em luôn còn anh

Chẳng thể quay về anh

khi lòng em chẳng còn tin


Chẳng thể như xưa

chẳng còn tiếc thương chi,

Em sẽ ra đi một mình em...

Let me go!
You're watching

correct Em Sẽ Buông Tay (Dj Metal Remix) Lyrics

if you detect errors in the Em Sẽ Buông Tay (Dj Metal Remix) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.