Thursday, October 26, 2017

Đẹp Trai Đẹp Gái Remix (New Version) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đẹp Trai Đẹp Gái Remix (New Version) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đẹp Trai Đẹp Gái Remix (New Version) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đẹp Trai Đẹp Gái Remix (New Version) Lyrics have been many singers present, if

Đẹp Trai Đẹp Gái Remix (New Version) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đẹp Trai Đẹp Gái Remix (New Version) Lyrics song presented by Lương Gia HuyBài hát: Đẹp Trai Đẹp Gái Remix (New Version) - Lương Gia Huy


Đẹp chai đẹp gái ơi

Hát lên nào hãy hát lên

đời vui thì nên vui

buồn chỉ thế thôi

đẹp chai đẹp gái ơi

hãy yêu và hãy cứ yêu

đời yêu được vao nhiêu

ít nhiều ta nào cùng yêu

ta hãy mang giấc mơ đến đây

chẳng buồn phiền nơi này

ta cùng tay năm tay tung bay bay quên hết tháng ngày...

không còn ai lo sợ ngày mai

sợ 1 giấc mơ dài và ta cùng vui ta cùng nhau bay hết trọn đêm nay nhé


Đẹp chai đẹp gái ơi

Hát lên nào hãy hát lên

đời vui thì nên vui

buồn chỉ thế thôi

đẹp chai đẹp gái ơi

hãy yêu và hãy cứ yêu

đời yêu được vao nhiêu

YÊU K THỂ THIÊU
You're watching

correct Đẹp Trai Đẹp Gái Remix (New Version) Lyrics

if you detect errors in the Đẹp Trai Đẹp Gái Remix (New Version) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.