Thursday, October 26, 2017

Giọt Nước Mắt Hai Cuộc Đời Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Giọt Nước Mắt Hai Cuộc Đời Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Giọt Nước Mắt Hai Cuộc Đời Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Giọt Nước Mắt Hai Cuộc Đời Lyrics have been many singers present, if

Giọt Nước Mắt Hai Cuộc Đời Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Giọt Nước Mắt Hai Cuộc Đời Lyrics song presented by Gia LạcBài hát: Giọt Nước Mắt Hai Cuộc Đời - Gia Lạc


Nhiều đêm lặng lẽ âm thầm lệ rơi chứa chan

Thương cảm đời tôi sao nhiều xót xa bẽ bàng

Trời đã vô tình gieo chi bao lầm lỡ

Người mang hai cuộc đời mang nỗi sầu niềm đau rã rời

Dk

Từ lúc tôi sinh ra đời

Mang trọn niềm đơn côi

Người xa lánh bạn chê cười

Nỗi buồn ai hiểu cho lòng

Đời sao phủ phàng ngậm ngùi với trái ngang

Một giọt nước mắt khóc cho hai cuộc đời


Niềm vui liệm chết theo một người không lối đi

Không nẻo tình yêu không lời thiết tha ngọt ngào

Nhìn thế gian cười người an vui trong hạnh phúc

Rồi đau thương riêng mình cho kiếp người quá nhiều bạc đen.
You're watching

correct Giọt Nước Mắt Hai Cuộc Đời Lyrics

if you detect errors in the Giọt Nước Mắt Hai Cuộc Đời Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Giọt Nước Mắt Hai Cuộc Đời Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Giọt Nước Mắt Hai Cuộc Đời Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...