Friday, October 13, 2017

Gửi Em Xa Nhớ Cover Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Gửi Em Xa Nhớ Cover Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Gửi Em Xa Nhớ Cover Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Gửi Em Xa Nhớ Cover Lyrics have been many singers present, if

Gửi Em Xa Nhớ Cover Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Gửi Em Xa Nhớ Cover Lyrics song presented by Lynk LeeBài hát : Gửi Em Xa Nhớ Cover - Lynk Lee


Em xa nhớ, em có khỏe không?

Anh lâu lắm không viết thư tay

Nhận thư em niềm vui trong lòng

Vội mang ngay giấy bút viết nên tâm sự

Em hãy cứ yên tâm hậu phương

Anh da diết thủy chung một lòng

Dù công tác còn khó khăn nhiều

Mà đêm đêm nằm mơ về em


Anh đi hoài đường xa, em vẫn chờ nơi ấy

Anh yêu lắm đấy

Anh thương lắm đấy

Anh lo cho em nhiều đấy

Mong đến ngày gặp nhau

Dẫu cách trở bao lâu

Mua bao thuốc lá, mua *** gói bánh

Anh sang thưa chuyện cùng em, nghe em


Anh đi hoài đường xa, em vẫn chờ nơi ấy

Yêu xa khó lắm

Yêu xa nhớ lắm

Yêu xa cô đơn nhiều lắm

Mong đến ngày gặp nhau

Dẫu cách trở bao lâu

Mua bao thuốc lá, mua *** gói bánh

Anh sang thưa chuyện cùng em, nghe em
You're watching

correct Gửi Em Xa Nhớ Cover Lyrics

if you detect errors in the Gửi Em Xa Nhớ Cover Lyrics , please reflect to us via the comment form below.