Thursday, October 5, 2017

Gửi Người Yêu Xưa Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Gửi Người Yêu Xưa Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Gửi Người Yêu Xưa Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Gửi Người Yêu Xưa Lyrics have been many singers present, if

Gửi Người Yêu Xưa Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Gửi Người Yêu Xưa Lyrics song presented by Hà Thanh XuânBài hát; Gửi Người Yêu Xưa - Hà Thanh Xuân


Gởi về cho anh lời cuối chân thành

Kể từ ngày nao hai đứa xa nhau

Hỏi trời anh trách em chi

Mà lòng em có vui gì

Hay chỉ hoen ướt mi.


Một chiều thu xưa dạo phố bên chồng

Ngỡ ngàng gặp anh vẫn kiếp cô đơn

Dù đời lụa gấm cao sang

Mà lòng em thiết tha chi

Xin anh thương một đời hoa.


Ngày xưa gặp gỡ làm gì

Cho ân tình lỡ cho dài thương đau

Một người lặng bước qua cầu

Nên đành phụ mối duyên đầu ngày xưa.


Đừng buồn anh ơi tình đã không thành

Chúng mình hẹn nhau trong kiếp mai sau

Cầu trời cho lá thôi rơi

Gởi sầu trong những đêm mưa

Cho tôi quên được người xưa.
You're watching

correct Gửi Người Yêu Xưa Lyrics

if you detect errors in the Gửi Người Yêu Xưa Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Gửi Người Yêu Xưa Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Gửi Người Yêu Xưa Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...