Friday, October 13, 2017

Hangover Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Hangover Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Hangover Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Hangover Remix Lyrics have been many singers present, if

Hangover Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Hangover Remix Lyrics song presented by Thu Minh, DJ BeeBBBài hát: Hangover Remix - Thu Minh, DJ BeeBB


Hai – ze, Hai – ze, Hai – ze, Hai – ze, Hai – ze, Hai – ze,

Cố nhớ ra xem tôi say ai đưa về.

Có lẽ hơi men cay cay làm đầu tôi ngu nghê ( so what)

Oh, hình như đây là nhà ai đâu phải là nhà tôi đâu

Oh, hình như đây là chốn nao

Nếu thế đi ra, đi vô hay đi về

Nếu thế đêm qua ai kia làm lòng tôi say mê (so what)

Oh, hình như tôi lại được vào ti vi, được vào ti vi

Oh, hình như tôi lại quá đa

( Chứ gì nữa, cô vào cô ngủ trong nhà người ta

Cô ngồi trên cổ trên đầu người ta

Cô ghiền cô rủ cô phiền người ta....cô thiệt là)

(Hôm qua tôi vui vui quá )

(Hôm qua tôi say say quá)

Hôm qua tôi say say mềm
You're watching

correct Hangover Remix Lyrics

if you detect errors in the Hangover Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Hangover Remix Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Hangover Remix Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...