Thursday, October 26, 2017

Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ (Remix 2015) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ (Remix 2015) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ (Remix 2015) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ (Remix 2015) Lyrics have been many singers present, if

Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ (Remix 2015) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ (Remix 2015) Lyrics song presented by DJ KeeBin, Don HồBài hát: Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ (DJ Keebin Remix 2014) - DJ Michael, Don Hồ


Gợi làm gì chuyện yêu đương dĩ vãng,

Chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng

Hãy vô tư nhìn đời, hãy vui lên mà cười

Đừng để tơ vương chôn trong mòn mỏi

Gợi làm gì chuyện yêu đương dĩ vãng

Chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng

Hát lên em ngại gì, khúc ca không não nề

Đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ

Hãy sống với tình yêu hôm nay

Chúc cho nhau rượu nồng say ngất ngay

Nếu thấy chán tình anh hôm nay

Hãy xa nhau không cần đôi tay vẫy.

Gợi làm gì chuyện yêu đương dĩ vãng

Chuyện xưa cũ cho trôi theo ngày tháng .

Hát lên em ngại gì, khúc ca không não nề

Đời chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ.


Say you will,say you will be mine

I just keep missing you tonight

I feel so unsure,I feel so alone

I just don't dare to open my eyes


Into deep,going in too deep

I can't get you out of my mind

Baby no matter just how hard I try

I don't want to be alone tonight


Won't you be my guilding light

Lead the way to be by your side

Won't you be my star tonight

I need more than a neon light


Say you will,say you will be mine

I just keep missing you tonight

I feel so unsure,I feel so alone

I just don't dare to open my eyes.
You're watching

correct Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ (Remix 2015) Lyrics

if you detect errors in the Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ (Remix 2015) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ (Remix 2015) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ (Remix 2015) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...