Thursday, October 26, 2017

Hoa Sứ Nhà Nàng (Hoàng Phương) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Hoa Sứ Nhà Nàng (Hoàng Phương) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Hoa Sứ Nhà Nàng (Hoàng Phương) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Hoa Sứ Nhà Nàng (Hoàng Phương) Lyrics have been many singers present, if

Hoa Sứ Nhà Nàng (Hoàng Phương) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Hoa Sứ Nhà Nàng (Hoàng Phương) Lyrics song presented by Đan NguyênĐêm đêm ngửi mùi hương, muì hoa sứ nhà nàng. Hương nồng hoa tình aí đậm đà đây đó gọi tên. Nhà nàng cách gần bên, dàn hoa xứ quanh tường. Nhìn sang trộm nhớ thương thầm mơ ngày mai lứa đôị.

Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa sứ nhà nàng ướp trà thơm đãi khách. Họ hàng cô bác đều khen. Nhờ nàng hái dùm tôi màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn thắm nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôị..

Nhưng đêm trở sầu! em bước qua cầu cuộc đời tan theo bể dâụ Biết chăng ngày sau khi ngõ về gần nhaụ, tình yêu đã vội phai màụ

Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa sứ nhà nàng ướp trà thơm đãi khách. Họ hàng cô bác đều khen. Nhờ nàng hái dùm tôi màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn thắm nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôị..


Đêm đêm ngửi mùi hương, muì hoa sứ nhà nàng. Hương nồng hoa tình aí đậm đà đây đó gọi tên. Nhà nàng cách gần bên, dàn hoa xứ quanh tường. Nhìn sang trộm nhớ thương thầm mơ ngày mai lứa đôị.

Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa sứ nhà nàng ướp trà thơm đãi khách. Họ hàng cô bác đều khen. Nhờ nàng hái dùm tôi màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn thắm nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôị..

Nhưng đêm trở sầu! em bước qua cầu cuộc đời tan theo bể dâụ Biết chăng ngày sau khi ngõ về gần nhaụ, tình yêu đã vội phai màụ

Đêm đêm ngửi mùi hương mùi hoa sứ bẻ bàng, hương nồng hoa rụng vỡ một trời tim tím thở than. Nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn vì sao nàng nỡ phụ phàng để tình tôi dở dang ...
You're watching

correct Hoa Sứ Nhà Nàng (Hoàng Phương) Lyrics

if you detect errors in the Hoa Sứ Nhà Nàng (Hoàng Phương) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Hoa Sứ Nhà Nàng (Hoàng Phương) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Hoa Sứ Nhà Nàng (Hoàng Phương) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...