Friday, October 13, 2017

Hoài Niệm Phật Thích Ca Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Hoài Niệm Phật Thích Ca Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Hoài Niệm Phật Thích Ca Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Hoài Niệm Phật Thích Ca Lyrics have been many singers present, if

Hoài Niệm Phật Thích Ca Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Hoài Niệm Phật Thích Ca Lyrics song presented by Dương Hồng LoanBài hát: Hoài Niệm Phật Thích Ca - Dương Hồng Loan


Ôi ngàn xưa từ nơi phương ấm ánh sáng huy hoàng

Ngày rằm tháng tư sáng soi dương trần

Ca Tỳ La chính nơi dương thành

Lâm Tỳ Ni ngàn Vô Ưu nở hoa sắc đẹp tươi.Mẹ nhặt cành hoa sanh Tất Đạt Đa

Chư thiên mừng vang dội lời ca

Ôi từ đây rừng thiên thanh vắng nở hoa Ưu Đàm

Con người siêu thoát xuất thân tu hành.Tâm từ bi chứa chan muôn loài

Ôi thời gian, thời gian lặng lẽ năm tháng dần trôi

Người ra đi non thẳm xa xôi

Sáu năm trường khổ hạnh tầm tu.Ôi ngoài kia dừng chân nương chốn bến sông Liên Thuyền

Quyết thề ngồi tu dưới cội bồ đề

Dù cho thân nát tan không màng

Bao ngày đêm trời cao thăm thẳm sông núi lặng im.Huyền dịu thay tỏa ánh hào quang

Muôn Phép màu Phật đạo thành công

Ôi ngàn xưa truyền lưu muôn thuở ánh đạo huy hoàng

An lành cho khắp trong dương trần.Đạo huyền vi cứu độ muôn loài

Ôi trần gian là nơi bể khổ tham đắm mà chi

Mau về đây nghe pháp âm vang

Trao tâm lành thân được bình an.
You're watching

correct Hoài Niệm Phật Thích Ca Lyrics

if you detect errors in the Hoài Niệm Phật Thích Ca Lyrics , please reflect to us via the comment form below.