Thursday, October 26, 2017

Hướng Về Biển Đông (Con Bướm Xuân Chế) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Hướng Về Biển Đông (Con Bướm Xuân Chế) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Hướng Về Biển Đông (Con Bướm Xuân Chế) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Hướng Về Biển Đông (Con Bướm Xuân Chế) Lyrics have been many singers present, if

Hướng Về Biển Đông (Con Bướm Xuân Chế) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Hướng Về Biển Đông (Con Bướm Xuân Chế) Lyrics song presented by Lê HiềnBài hát : Hướng Về Biển Đông (Con Bướm Xuân Chế) - V.A


Đất nước ta, đất nước ta, đất nước ta thanh bình

Rồi cùng với các đất nước khác xung quanh đang hội nhập

Trung Quốc kia, Trung Quốc kia, Trung Quốc lớn mạnh

Vậy mà sao cứ đi phá hoại rồi đi xâm lăng


Đất nước ta, đất nước ta, đất nước ta văn minh

Dù nhỏ bé thế nhưng cũng luôn sống sao cho vẹn tình

Trung Quốc kia, Trung Quốc kia, Trung Quốc mưu mô

Từ bao lâu vẫn mang trong mình lòng tham lam thôi


Bỗng có hôm chúng đặt giàn khoan chẳng hỏi gì

Cứ thế cho hoạt động làm như ở nhà mình

Tàu Việt Nam mới ra ngăn chặn

Nào ngờ thay chúng k biết điều

Làm bị thương các anh trên tàu Việt Nam thân yêu


Trung Quốc sai, Trung Quốc sai, Trung Quốc sai rồi

Điều mong ước của bao nhân dân nước Việt là hòa bình

Mau rút lui, mau rút lui,hãy rút quân về

Lòng vị tha chúng tôi có hạn dừng ngay mau đi


Đất nước ta, đất nước ta, đất nước ta thanh bình

Rồi cùng với các đất nước khác xung quanh đang hội nhập

Trung Quốc kia, Trung Quốc kia, Trung Quốc lớn mạnh

Vậy mà sao cứ đi phá hoại rồi đi xâm lăng


Đất nước ta, đất nước ta, đất nước ta văn minh

Dù nhỏ bé thế nhưng cũng luôn sống sao cho vẹn tình

Trung Quốc kia, Trung Quốc kia, Trung Quốc mưu mô

Từ bao lâu vẫn mang trong mình lòng tham lam thôi


Bỗng có hôm chúng đặt giàn khoan chẳng hỏi gì

Cứ thế cho hoạt động làm như ở nhà mình

Tàu Việt Nam mới ra ngăn chặn

Nào ngờ thay chúng không biết điều

Làm bị thương các anh trên tàu Việt Nam thân yêu


Trung Quốc sai, Trung Quốc sai, Trung Quốc sai rồi

Điều mong ước của bao nhân dân nước Việt là hòa bình

Mau rút lui, mau rút lui,hãy rút quân về

Lòng vị tha chúng tôi có hạn dừng ngay mau đi


Bỗng có hôm chúng đặt giàn khoan chẳng hỏi gì

Cứ thế cho hoạt động làm như ở nhà mình

Tàu Việt Nam mới ra ngăn chặn

Nào ngờ thay chúng không biết điều

Làm bị thương các anh trên tàu Việt Nam thân yêu


Trung Quốc sai, Trung Quốc sai, Trung Quốc sai rồi

Điều mong ước của bao nhân dân nước Việt là hòa bình

Mau rút lui, mau rút lui,hãy rút quân về

Lòng vị tha chúng tôi có hạn dừng ngay mau đi


Dừng lại đi hỡi anh em gần

Đừng vừa ăn cướp xong la làng

Làm sục sôi biết bao con người Việt Nam quê tôi !
You're watching

correct Hướng Về Biển Đông (Con Bướm Xuân Chế) Lyrics

if you detect errors in the Hướng Về Biển Đông (Con Bướm Xuân Chế) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Hướng Về Biển Đông (Con Bướm Xuân Chế) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Hướng Về Biển Đông (Con Bướm Xuân Chế) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...