Thursday, October 5, 2017

Đi Về Yêu Thương Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Đi Về Yêu Thương Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Đi Về Yêu Thương Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Đi Về Yêu Thương Lyrics have been many singers present, if

Đi Về Yêu Thương Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Đi Về Yêu Thương Lyrics song presented by Fanatic BandBài hát: Đi Về Yêu Thương - Fanatic Band


khi nắng lên mang theo bao thanh thơi

trao bình minh một ngày mới đã bắt đầu

em có nghe trong không gian bao la

lời yêu thương từ muôn khúc ca

xóa hết bao nhiêu âu lo anh đưa em về nơi chân trời

như gió để mây bay xa

mang theo bao khát khao

qua những chặn đường xa xôi

ta yêu nhau bằng những tiếng cười

bằng môi hôn bằng câu hát

vang lên sẽ mãi không xa rời

trôi hoài trôi mãi

ahaaaaa
You're watching

correct Đi Về Yêu Thương Lyrics

if you detect errors in the Đi Về Yêu Thương Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Đi Về Yêu Thương Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Đi Về Yêu Thương Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...