Friday, October 13, 2017

Điều Anh Biết Remix Cover Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Điều Anh Biết Remix Cover Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Điều Anh Biết Remix Cover Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Điều Anh Biết Remix Cover Lyrics have been many singers present, if

Điều Anh Biết Remix Cover Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Điều Anh Biết Remix Cover Lyrics song presented by Đỗ Ngọc ThắngBài hát: Điều Anh Biết Remix - Đỗ Ngọc Thắng


Anh không biết bao nhiêu sao trên trời

Anh không biết cuộc đời mai ra sao

Dù gian lao dù ra sao thì anh vẫn luôn có

Có một người luôn bên cạnh anh mãi thôi

Anh không biết yêu em sao cho vừa

Anh không biết ngọt ngào hay trăng sao

Tình yêu anh dù không mấy lời nhưng lòng a biết ý nghĩa cuộc đời này khi có em

(ĐK)

Và em ơi điều anh biết là Mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan

Và em ơi điều anh biết là Nỗi nhớ tơi bời mỗi khi em rời xa chốn đây em giận anh

Và em ơi điều anh biết là Lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa

Và em ơi điều anh biết là Không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa

Anh trông thấy bao bông hoa trên đời

Anh không thấy người nào xinh hơn em

Vì anh yêu trọn đôi mắt này

Yêu trọn tâm trí chỉ xin một đời được che chở em
You're watching

correct Điều Anh Biết Remix Cover Lyrics

if you detect errors in the Điều Anh Biết Remix Cover Lyrics , please reflect to us via the comment form below.