Friday, October 13, 2017

Điếu Thuốc Lá Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Điếu Thuốc Lá Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Điếu Thuốc Lá Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Điếu Thuốc Lá Lyrics have been many singers present, if

Điếu Thuốc Lá Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Điếu Thuốc Lá Lyrics song presented by Tui HátChuyện tình ta giờ đây tàn như điếu thuốc lá chỉ 1 hơi kéo xé tan tành mây khói. Cho đến 2 hôm sau nghe tin em lấy chồng là lúc đó tim anh tan nát. Ngày về lên xe hoa cùng người đó đám cưới cũng là lúc đó anh chạy xì po tới anh dắt 2 con dao canh lúc em động phòng là lúc đó máu sẽ chảy thành dòng. Người ta đã alo hình sự nó kéo đến hình sự hỏi sao giết người vô cớ, anh móc ra 5 chai nhét vô tay hình sự nào ngờ đâu nó không chịu nhận. Đứng trước phiên tòa nghe từng lời của tòa hỏi anh Trần Hạo Nam là tên của ai mới thoáng qua nghe la tên của anh đây mà anh mới đáp với chủ tòa rằng. Cái tên Trần Hạo Nam là không phải ai cũng có mà Trần Hạo Nam là tên của anh, anh sếp băng Hồng Hưng ở trong vũ trường và đàn em anh co đến 8 9 trăm thằng. Mới hôm nào băng Hồng Hưng lãy lừng danh tiếng mà ngày hôm nay lại tuông máu rơi, anh có săm con rồng xanh vãy đuôi tung hoành mà ngày hôm nay phải sống kiếp ngục
You're watching

correct Điếu Thuốc Lá Lyrics

if you detect errors in the Điếu Thuốc Lá Lyrics , please reflect to us via the comment form below.