Thursday, October 5, 2017

Kẻ Đứng Sau Tình Yêu Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Kẻ Đứng Sau Tình Yêu Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Kẻ Đứng Sau Tình Yêu Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Kẻ Đứng Sau Tình Yêu Lyrics have been many singers present, if

Kẻ Đứng Sau Tình Yêu Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Kẻ Đứng Sau Tình Yêu Lyrics song presented by Cẩm LyBài Hát: Kẻ Đứng Sau Tình Yêu - Cẩm Ly


Lòng em ngây ngất vui, khi tình yêu đến hôm nào.

Rồi giông tố kéo qua em là chiếc bóng mà thôi,

Cố nén bao niềm đau nhưng nào có nén được đâu,

Cố bước đi thật mau nào có bước đi được đâu.


Lời hứa với em từ lâu, trọn kiếp chỉ đôi bóng hình.

Giờ biết biết ra thì sao, tình đã trái ngang từ lâu.


Hôm nay có mưa, mưa rơi rất nhiều,

Một người lặng im nghe tiếng mưa rơi buồn thêm.

Hôm nay sẽ vui, anh vui rất nhiều,

Bận lòng làm chi cho kẻ đứng sau tình yêu.


Mai đây có xa, xa nhau rất buồn,

Thà rằng em khóc hơn thấy anh đau lòng thêm.

Thôi anh cứ đi, em đây vẫn chờ,

Chờ hoài ngàn năm khi tình chỉ chỉ mình em
You're watching

correct Kẻ Đứng Sau Tình Yêu Lyrics

if you detect errors in the Kẻ Đứng Sau Tình Yêu Lyrics , please reflect to us via the comment form below.