Thursday, October 26, 2017

Khi Cha Già Đi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Khi Cha Già Đi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Khi Cha Già Đi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Khi Cha Già Đi Lyrics have been many singers present, if

Khi Cha Già Đi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Khi Cha Già Đi Lyrics song presented by Kyo YorkBài hát: Khi Cha Già Đi - Kyo York


Khi Cha già đi ... thì đôi mắt sẽ mờ

Chẳng nhìn thấy được con đang giấu điều chi

Khi Cha già đi ... những khi Cha đánh đòn

Con không phải sợ vì chẳng đau như lúc xưa

Khi Cha già đi ... bàn tay Cha yếu dần

Cha không thể nào ôm con như ngày thơ

Khi Cha già đi ... bờ vai cũng yếu dần

Cha sẽ chẳng thể nào cõng trên lưng cả ngày


Vậy thì Cha sẽ cố ... dốc hết tất cả cuộc đời

Để nuôi con khôn lớn ... cho con yên vui ngày mai

Thời gian trôi nhanh lắm ... thoáng chốc hết mấy năm trời

Cha chỉ mong rằng con vững vàng ... trên đôi chân khi Cha già đi !


Khi Cha già đi ... Cha sẽ không thể nào

Dìu con đứng dậy khi con không thành công

Khi Cha già đi ... Cha sẽ không gánh được

Những điều con đối mặt suốt mai sau đường đời


Vậy thì Cha sẽ cố ... dốc hết tất cả cuộc đời

Để nuôi con khôn lớn ... cho con yên vui ngày mai

Thời gian trôi nhanh lắm ... thoáng chốc hết mấy năm trời

Cha chỉ mong rằng con vững vàng ... trên đôi chân khi Cha già đi !
You're watching

correct Khi Cha Già Đi Lyrics

if you detect errors in the Khi Cha Già Đi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.