Thursday, October 26, 2017

Kiếp Đỏ Đen (Version 2) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Kiếp Đỏ Đen (Version 2) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Kiếp Đỏ Đen (Version 2) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Kiếp Đỏ Đen (Version 2) Lyrics have been many singers present, if

Kiếp Đỏ Đen (Version 2) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Kiếp Đỏ Đen (Version 2) Lyrics song presented by Duy MạnhBài hát : Kiếp Đỏ Đen (Version 2) - Duy Mạnh


Đến nay mình tôi giờ đi đâu

Về đâu người ơi đầu óc của tôi cứ quay cuồng

Đã bao cuộc vui, vùi chôn thân xác đời u mê

Bạn bè tôi tụm 5 tụm 3 bảo rằng nó rất phê.

Ôi sao nghiệt ngã, cuộc đời tôi

Tiền đâu mà vui mà chơi mà phê suốt đêm ngày

Tôi chơi nhiều quá, giờ còn phê lắm tìm cô tiên

Vì cô biết rằng tôi giờ đây là một thằng ngáo đá.


[ĐK:]

Giờ tôi đang khóc, khóc nhiều lắm

Bạn bè thân của tôi ngày xưa họ đã tránh xa tôi

Tôi đã sai rồi, tôi xin lỗi

Vì cô tiên mà tôi thường thấy chỉ là ảo giác thôi.

Mẹ tôi đã khóc, khóc nhiều lắm

Mẹ tôi khóc vì tôi ngày xưa là ước mơ của mẹ

Con đã sai rồi, con xin lỗi

Mẹ còn yêu, còn thương, cầu mong Mẹ hãy đến giúp con

Con đã sai rồi.
You're watching

correct Kiếp Đỏ Đen (Version 2) Lyrics

if you detect errors in the Kiếp Đỏ Đen (Version 2) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Kiếp Đỏ Đen (Version 2) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Kiếp Đỏ Đen (Version 2) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...