Thursday, October 26, 2017

Kỷ Niệm Rồi Sẽ Qua Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Kỷ Niệm Rồi Sẽ Qua Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Kỷ Niệm Rồi Sẽ Qua Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Kỷ Niệm Rồi Sẽ Qua Lyrics have been many singers present, if

Kỷ Niệm Rồi Sẽ Qua Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Kỷ Niệm Rồi Sẽ Qua Lyrics song presented by Minh HuềBài hát: Kỷ Niệm Rồi Sẽ Qua - Minh Huề


Có lẽ rồi em cũng sẽ quên thôi.

Ánh mắt ấy trao em chiều xuống vội

Con đường đó trưa vàng và bóng tối

Kỷ niệm về đẫm nước mắt trong em.


Em không chờ, không đợi những ngày qua,

Em cố xóa nhưng trong lòng đầy xao xuyến

Chiều trong em, bóng vàng uyển chuyển

Kỷ niệm về đẫm nước mắt trong em.


Em không chờ, không đợi những ngày qua,

Em cố xóa nhưng trong lòng đầy xao xuyến

Chiều trong em, bóng vàng uyển chuyển

Kỷ niệm về đẫm nước mắt trong em.
You're watching

correct Kỷ Niệm Rồi Sẽ Qua Lyrics

if you detect errors in the Kỷ Niệm Rồi Sẽ Qua Lyrics , please reflect to us via the comment form below.