Friday, October 13, 2017

Lạnh Thôi Đừng Mưa Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lạnh Thôi Đừng Mưa Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lạnh Thôi Đừng Mưa Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lạnh Thôi Đừng Mưa Lyrics have been many singers present, if

Lạnh Thôi Đừng Mưa Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lạnh Thôi Đừng Mưa Lyrics song presented by Hải SâmBài hát: Lạnh Thôi Đừng Mưa - Hải Sâm


Chơi vơi, hạt mưa nhẹ rơi xé đến tơi bời, đã.. rồi và

Đông ơi, lạnh thôi, đừng mưa lấp ánh mặt trời, sưởi ấm trái tim ai khi mùa

Đông về, dù ai đến ai đi, hay nếu ai mất gì, như cách em đã từng thì

Em ơi, buồn thôi, đừng hoen mi mắt này

Đặt tay nắm lên tay.


Và em ơi, đông ơi, phố vắng sau cơn mưa, sao chưa tìm về hơi ấm làn tro tàn, chốn cũ còn vương vàn

Và em ơi, đông ơi chắc có lẽ mưa nên dừng lại thôi, nhé em? Để cho ánh ban mai rạng rỡ mãi không phai - nụ cười em.


Anh rất muốn thấy em lúc tươi cười, chỉ lúc ấy mà thôi.


Giờ em đã biết trên đường đời đã có anh bên cạnh em

Mùa đông đến nơi đây tìm em, giữa vu vơ câu chuyện xưa, thế gian chìm trong cơn mưa.
You're watching

correct Lạnh Thôi Đừng Mưa Lyrics

if you detect errors in the Lạnh Thôi Đừng Mưa Lyrics , please reflect to us via the comment form below.