Friday, October 13, 2017

Liên Khúc Tôi Không Còn Thương Nhớ Người Yêu Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Liên Khúc Tôi Không Còn Thương Nhớ Người Yêu Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Liên Khúc Tôi Không Còn Thương Nhớ Người Yêu Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Liên Khúc Tôi Không Còn Thương Nhớ Người Yêu Lyrics have been many singers present, if

Liên Khúc Tôi Không Còn Thương Nhớ Người Yêu Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Liên Khúc Tôi Không Còn Thương Nhớ Người Yêu Lyrics song presented by Vũ Duy, Đức DuyBài hát: Liên Khúc Tôi Không Còn Thương Nhớ Người Yêu - Vũ Duy, Đức Duy


Biết nhớ em nhiều cũng thế thôi

Nhớ em em có nhớ gì tôi

Từ nay vui với đời sương gió

Vui với rượu nồng với chính tôi.


Tôi không còn thương nhớ người yêu

Từ em cô dâu sính lễ qua cầu

Nỡ quên kỷ niệm ngày thơ ấu

Trò chơi cưới hỏi đầy yêu dấu

Tôi chú rể em làm cô dâu.


Tôi không còn thương nhớ người ta

Tìm vui thâu đêm quán nhỏ tay ngà

Với ai chẳng lần mình quen biết

Với ai chẳng cần mình tha thiết

Tôi quên người quên cả chính tôi.


Thuở xa xưa tôi ngây thơ nghĩ rằng

Nếu khi mất em rồi

Chắc là tôi sẽ khó sống

Để bây giờ em cho tôi hiểu đời

Tôi đã mất em rồi

Thì tôi cũng vậy mà thôi.


Nên không còn thương nhớ đầy vơi

Giờ ko yêu ai cũng chẳng yêu người

Chỉ vui với cuộc đời đây đó

Chỉ vui với bạn bè sương gió

Tôi không còn thương nhớ đến ai.
You're watching

correct Liên Khúc Tôi Không Còn Thương Nhớ Người Yêu Lyrics

if you detect errors in the Liên Khúc Tôi Không Còn Thương Nhớ Người Yêu Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Liên Khúc Tôi Không Còn Thương Nhớ Người Yêu Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Liên Khúc Tôi Không Còn Thương Nhớ Người Yêu Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...