Thursday, October 26, 2017

LK Áo Mới Cà Mau Lyrics

Leave your comment to express your feelings about LK Áo Mới Cà Mau Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this LK Áo Mới Cà Mau Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
LK Áo Mới Cà Mau Lyrics have been many singers present, if

LK Áo Mới Cà Mau Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

LK Áo Mới Cà Mau Lyrics song presented by Lưu Chí Vỹ, Lý Diệu Linh, Đoàn Minh, Ý Như, Ngọc TrânBài hát: LK Áo Mới Cà Mau - Lưu Chí Vỹ, Lý Diệu Linh, Đoàn Minh, Ý Như, Ngọc Trân


Nghe nói Cà Mau xa lắm

Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam

Ngại chi đường xa không tới

Về để nói với nhau mấy lơi.


Xuôi mái chèo sông ông Đốc

Đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau

Xuồng ghe ngày đêm không ngớt

Người Cà Mau dễ thương vô cùng.


Về Cái Nước, Đầm Dơi

Nghe ai ru câu ơi hời

Thương em đừng để duyên lỡ thời

Tội nghiệp ghê nghe sắc se con tim tôi.


Chừng nào về Năm Căn

Nhớ nhau qua lại cũng gần

Một lần về U Minh

Nghe muỗi kêu nhớ rừng Cà Mau.


Mai mốt Cà Mau em lớn

Tuy út mà sửa soạn đẹp hơn

Cà Mau đường đi không khó

Mà chỉ khó có sông vắng đò.


Em đứng mình ên một hướng

Duyên dáng mời khách lạ ngàn phương

Cà Mau mặc thêm áo mới

Về Cà Mau là thấy thương em rồi.
You're watching

correct LK Áo Mới Cà Mau Lyrics

if you detect errors in the LK Áo Mới Cà Mau Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching LK Áo Mới Cà Mau Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: LK Áo Mới Cà Mau Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...