Friday, October 13, 2017

LK Cây Đàn Bỏ Quên, Bến Đò Chiều Mưa Lyrics

Leave your comment to express your feelings about LK Cây Đàn Bỏ Quên, Bến Đò Chiều Mưa Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this LK Cây Đàn Bỏ Quên, Bến Đò Chiều Mưa Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
LK Cây Đàn Bỏ Quên, Bến Đò Chiều Mưa Lyrics have been many singers present, if

LK Cây Đàn Bỏ Quên, Bến Đò Chiều Mưa Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

LK Cây Đàn Bỏ Quên, Bến Đò Chiều Mưa Lyrics song presented by Quang LêBài hát: LK Cây Đàn Bỏ Quên, Bến Đò Chiều Mưa - Quang Lê


Hôm xưa tôi đến nhà em

Ra về mới nhớ rằng quên cây đàn

Tình tang tính tính tình tang.


Đêm khuya thao thức mơ màng

Chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ

Tình tang tính tính tình tang.


Hôm sau tôi đến nhà em

Cây đàn nằm đó nhưng em đâu rồi?

Tình tang tính tính tình tang


Bông hoa trên phím tươi cười

Người tiên tặng đoá hoa đời xinh xinh

Tình tang tính tính tình tang.


[ĐK:]

Tôi nâng niu cây đàn, tình tang

Đem về say đắm, tôi nâng niu hoa tàn, tình tang

Khi bông hoa úa vàng, tình tang

Lòng tôi vấn vương, nhớ người hay nhớ hương? tình tang.

Cây Đàn Bỏ Quên lyrics on ***


Đàn ôi Thôi cứ lên tiếng than

Hay cứ reo nỗi hoan

Trên đường lên viễn phương

Tang tình tang tính tang.


Người ôi! Tôi thường hay muốn biết

Với tình hoa thắm thiết

Yêu tôi hay yêu đàn?

Yêu tôi hay yêu đàn?
You're watching

correct LK Cây Đàn Bỏ Quên, Bến Đò Chiều Mưa Lyrics

if you detect errors in the LK Cây Đàn Bỏ Quên, Bến Đò Chiều Mưa Lyrics , please reflect to us via the comment form below.