Thursday, October 26, 2017

LK Dạ Cổ Hoài Lang, Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang Lyrics

Leave your comment to express your feelings about LK Dạ Cổ Hoài Lang, Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this LK Dạ Cổ Hoài Lang, Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
LK Dạ Cổ Hoài Lang, Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang Lyrics have been many singers present, if

LK Dạ Cổ Hoài Lang, Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

LK Dạ Cổ Hoài Lang, Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang Lyrics song presented by Hà Vân[Dạ Cổ Hoài Lang]


Từ phu tướng

Bảo kiếm sắc phong lên đàng

Vào ra luống trông tin chàng

Năm canh mơ màng

Đau xót xa gan vàng

Đôi hàng lụy rơi í i


[Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang]


Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng

Như dải lụa vàng xuôi về phương Đông

Gành Hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lang

Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm

Xề u xế u liêu phạn

Dây tơ đàn kìm buông thiết tha

Xề u xế u liêu phạn

Đưa cung đàn về trên bến xa.


Lòng dẫu xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang

Đêm luống trông tin nhạn, ngày mỏi mòn như đá vọng phu

Vọng phu vọng luống trông tin chàng.


[ĐK:]

Lời ai ca dưới ánh trăng này

Rừng đước mênh mông đêm Gành Hào chợt thương nhớ ai

Ngày ấy ra đi con sông buồn tím một dòng trôi

Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng ai, thuở ấy thanh xuân

Trăng Gành Hào tròn như chiếc gương

Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng.
You're watching

correct LK Dạ Cổ Hoài Lang, Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang Lyrics

if you detect errors in the LK Dạ Cổ Hoài Lang, Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang Lyrics , please reflect to us via the comment form below.