Thursday, October 26, 2017

LK Dương Ngọc Thái Lyrics

Leave your comment to express your feelings about LK Dương Ngọc Thái Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this LK Dương Ngọc Thái Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
LK Dương Ngọc Thái Lyrics have been many singers present, if

LK Dương Ngọc Thái Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

LK Dương Ngọc Thái Lyrics song presented by Dương Ngọc Tháiđôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều mà ân tình đó trả lại bao nhiêu , đời em là cả ước muốn tương lai còn tôi giờ chỉ tay trắng đoi tay làm sao chung dường chung bước , thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì , đời người ko biết hãy tìm quên đi , từ khi em nỡ cất bước ra đi lòng tôi đau xót giây phút phân ly ước mơ còn ước mơ gì , ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng , mưa rơi ướt trong tâm hồn , tình yêu chất cánh bay đi mang về trả lại trăng sao , quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng , tình yêu như chiếc lá rụng bên sông , hỏi em em có biết hay ko mà sao em để tôi nhớ tôi mong cách chia nào chẳng đau lòng . . .
You're watching

correct LK Dương Ngọc Thái Lyrics

if you detect errors in the LK Dương Ngọc Thái Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching LK Dương Ngọc Thái Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: LK Dương Ngọc Thái Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...