Friday, October 13, 2017

LK Lan Và Điệp (Remix) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about LK Lan Và Điệp (Remix) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this LK Lan Và Điệp (Remix) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
LK Lan Và Điệp (Remix) Lyrics have been many singers present, if

LK Lan Và Điệp (Remix) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

LK Lan Và Điệp (Remix) Lyrics song presented by Lâm Chấn KhangBài hát: LK Lan Và Điệp (Remix) - Lâm Chấn Khang


Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng

Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem chép thành bài thơ

Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan

Lan như bông hoa ngàn, yêu thương vô vàn,

Nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan


Chuông đổ chiều sang, chiều tan trường về,

Điệp cùng Lan chung bước

Cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi Lan khóc đợi người đi

Lần cuối gặp nhau, Lan khẽ nói, thương mãi nghe anh,

Em thương anh vô cùng nếu duyên không thành,

Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh


Nhưng đâu ai ngờ, lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ

Lan đau buồn quá khi hay Điệp đã đi xây mộng gia đình

Ai nào biết cho ai, đời quá chua cay duyên đành lỡ vì ai

Bao nhiêu niềm vui cũng vùi chôn từ đây, vùi chôn từ đây


Lỡ một cung đàn, phải chăng tình đời là vòng dây oan trái

Nếu vì tình yêu Lan có tội gì đâu sao vướng vào sầu đau

Nàng sống mà tim như đã chết

Duyên bóng cô đơn đôi môi xin phai tàn

Thương thay cho nàng

Buồn xa nhân thế náu thân cửa Từ Bi
You're watching

correct LK Lan Và Điệp (Remix) Lyrics

if you detect errors in the LK Lan Và Điệp (Remix) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.