Thursday, October 26, 2017

Lời Thỉnh Cầu Từ Mẹ Biển Đông Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lời Thỉnh Cầu Từ Mẹ Biển Đông Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lời Thỉnh Cầu Từ Mẹ Biển Đông Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lời Thỉnh Cầu Từ Mẹ Biển Đông Lyrics have been many singers present, if

Lời Thỉnh Cầu Từ Mẹ Biển Đông Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lời Thỉnh Cầu Từ Mẹ Biển Đông Lyrics song presented by Việt TúBài hát: Lời Thỉnh Cầu Từ Mẹ Biển Đông - Việt Tú


Những năm tháng này

Mỗi người dân Việt

Đều nghe

Lời thỉnh cầu tha thiết

Của Mẹ Biển Đông.


Tiếng đảo chìm, đảo nổi vang vang

Với lời thỉnh cầu phải là Đất Việt

Trường Sa, Hoàng Sa đều là máu thịt

Không được phụ lòng với Tổ tiên.


Lời thỉnh cầu từ đáy biển thẳm sâu

Những than, những dầu thỉnh cầu dâng hiến

Tiếng những đoàn thuyền thỉnh cầu ước nguyện

Mong chuyến ra khơi bão lặng, giông dừng.


Lời thỉnh cầu chan chứa ước mong

Để được hoà bình, để ngừng máu chảy.


Mẹ Biển Đông ơi

Mẹ Biển Đông ơi

Mẹ Biển Đông ơi

Chúng con xin nhớ

Những thẳm sâu trong lời Mẹ thỉnh cầu

Tổ quốc thiêng liêng trong lời Mẹ thỉnh cầu.
You're watching

correct Lời Thỉnh Cầu Từ Mẹ Biển Đông Lyrics

if you detect errors in the Lời Thỉnh Cầu Từ Mẹ Biển Đông Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Lời Thỉnh Cầu Từ Mẹ Biển Đông Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Lời Thỉnh Cầu Từ Mẹ Biển Đông Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...