Thursday, October 26, 2017

Lonely Guy (Kẻ Cô Đơn) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Lonely Guy (Kẻ Cô Đơn) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Lonely Guy (Kẻ Cô Đơn) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Lonely Guy (Kẻ Cô Đơn) Lyrics have been many singers present, if

Lonely Guy (Kẻ Cô Đơn) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Lonely Guy (Kẻ Cô Đơn) Lyrics song presented by Lê Thiện HiếuBài hát: Lonely Guy (Kẻ Cô Đơn) - Lê Thiện Hiếu


I'm a lonely guy...

I'm a lonely guy...


Đêm dần trôi mà sao tâm trí tôi đây vẫn nhớ về

Làm sao để quên được quên được bóng dáng, thật quá ê chề

Đêm rồi sáng rồi sáng lại đêm ngày qua ngày

Nhưng tại sao tôi cứ nhớ về

Nhớ về người mà tôi đã quá yêu mất rồi.


[ĐK:]

Ngày hôm ấy ta chia tay nhưng chẳng hiểu tại vì sao

Ngày hôm ấy hai ta bước về hai phía xa xôi

Giờ tôi vẫn cứ nhớ cứ thương

Nhưng không ai hiểu được nữa rồi

Phải quên làn môi, quên đôi mắt ấy thôi.


I’m a lonely guy...

I’m a lonely guy...

I’m a lonely guy...

I’m a lonely guy, a lonely guy.


Tôi đã yêu cô ấy nhiều hơn những gì tôi vẫn nghĩ về

Làm sao để quên được bóng dáng ấy, tôi chìm vào cơn mê

Đêm rồi sáng rồi sáng lại đêm ngày qua ngày

Nhưng tại sao tôi cứ nhớ về

Nhớ về người mà tôi đã quá yêu mất rồi.
You're watching

correct Lonely Guy (Kẻ Cô Đơn) Lyrics

if you detect errors in the Lonely Guy (Kẻ Cô Đơn) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.