Thursday, October 26, 2017

Luôn Luôn Mãi Mãi Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Luôn Luôn Mãi Mãi Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Luôn Luôn Mãi Mãi Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Luôn Luôn Mãi Mãi Lyrics have been many singers present, if

Luôn Luôn Mãi Mãi Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Luôn Luôn Mãi Mãi Lyrics song presented by Quỳnh ViBài hát : Luôn Luôn Mãi Mãi - Quỳnh Vi


Nếu anh là rạng đông

em sẽ là chim hót

Nếu anh là cơn gió

em là cây lá rụng

Báo tin mùa thu sang

cho đôi mình quen biết

Bóng trăng tròn hay khuyết

cho chúng mình nên duyên


Nếu em là công viên

anh sẽ là bóng mát

Nếu em là câu hát

anh sẽ là tiếng đàn

Ðóa hoa hồng mùa xuân

hôn em dài nắng mới

Thấm môi nồng ân ái

cho chúng mình có đôi


Mình như hình với bóng

mãi mãi luôn gần nhau

Mình như ngàn vì sao

mình như dòng sông sâu

Dù mai này bão tố

kéo gió mưa về đây

Dù cho đời đổi thay

tình mình không nhạt phai

Luôn luôn mãi mãi mình có nhau

Luôn luôn mãi mãi mình có nhau

Luôn luôn mãi mãi mình có nhau

Luôn luôn mãi mãi mình có nhau


Nếu anh là đại dương

em sẽ là sóng vỗ

Nếu anh là nhung nhớ

em là đêm mắt buồn

Tuyết rơi phủ mùa đông

anh sẽ là chăn ấm

Quấn em mềm trong tay

xin gối mộng ngất ngây
You're watching

correct Luôn Luôn Mãi Mãi Lyrics

if you detect errors in the Luôn Luôn Mãi Mãi Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Luôn Luôn Mãi Mãi Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Luôn Luôn Mãi Mãi Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...