Thursday, October 5, 2017

Mai Anh Lên Đường Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mai Anh Lên Đường Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mai Anh Lên Đường Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mai Anh Lên Đường Lyrics have been many singers present, if

Mai Anh Lên Đường Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mai Anh Lên Đường Lyrics song presented by Huỳnh Nguyễn Công Bằng, Dương Hồng LoanBài hát: Mai Anh Lên Đường - Huỳnh Nguyễn Công Bằng, Dương Hồng Loan


Mai anh lên đường tạm biệt quê hương

xa mẹ xa cha xa ghế nhà trường

Xa luôn người em nhỏ thân thương

Anh đi làm người lính biên cương

Giữ biển trời giữ đảo quê hương

Mai anh đi rồi gặn lòng nhé em,

đừng làm lệ mưa rơi ướt vai mềm

Anh sẽ về cùng em sánh đôi,

trên con đường đầy hoa thắm tươi,

Em hay cười cho lòng anh vui

Anh hãy yên lòng tròn chí làm trai

Gìn giữ non sông biển đảo đêm ngày

Tay vững vàng cầm súng giương cao

Anh lính biển em yêu biết bao

Em vui nhiều và luôn tự hào

Mai anh đi làm nghĩa vụ thiêng liêng

Gửi lại em thương mẹ cha quê nhà

Em tới rừng hoa thắm hương cau

Cho dây trầu quấn lấy hàng cau

Vẫn xanh màu như thuở ngày nao

Mai đây anh về thưa cùng mẹ cha

Trầu cau mang qua xin rước em về

yêu câu thề son sắt duyên quê

Bao tháng ngày đợi mong vấn vương

Nay không còn xa cách nhớ thương.
You're watching

correct Mai Anh Lên Đường Lyrics

if you detect errors in the Mai Anh Lên Đường Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mai Anh Lên Đường Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mai Anh Lên Đường Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...