Thursday, October 26, 2017

Mashup Christmas - New Year Remix Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mashup Christmas - New Year Remix Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mashup Christmas - New Year Remix Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mashup Christmas - New Year Remix Lyrics have been many singers present, if

Mashup Christmas - New Year Remix Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mashup Christmas - New Year Remix Lyrics song presented by New Year Remix - Vicky NhungBài hát : Mashup Christmas - New Year Remix - Vicky Nhung


Last Christmas

I gave you my heart but the very next day you gave it away

This year to save me from tears

I'll give it to someone special


Feliz navidad

Feliz navidad

Feliz navidad

Prospero año y felicidad


I wanna wish you a merry christmas

I wanna wish you a merry christmas

I wanna wish you a merry christmas

From the bottom of my heart


Được cùng em, về vùng biển vắng.

Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng.

Dưới bóng dừa lả lơi, sẽ nói yêu anh mãi

Nói những lời “All I want for christmas is you”

Nói những lời “All I want for christmas is you”


You better watch out, you better not cry

You better not pout, I'm telling you why

Santa Claus is coming to town

Santa Claus is coming to town

Santa Claus is coming to wish you a merry christmas

We wish you a merry Christmas

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year


One, two,three

Nào mình cùng mừng, mừng ngày chúa đã sinh ra đời,

Nào mình cùng nắm, nắm tay nhau và tươi cười

Hòa bình đã đến đem hạnh phúc cho muôn người,

Nào ta hãy cùng cất tiếng ca và mừng vui

Đêm noel .....đêm noel...... ta hãy cùng nhau vui lên !

Đêm noel ta xin ơn trên ban tiếng ca về cho thế gian


Đêm, đêm Noel khi tiếng ca đã vang lên

Chuông giáo đường vẫn vang ngân lên

Ta hãy cất tiếng ca vang lừng


Good tidings to you wherever you are

Good tidings for Christmas and a Para bailar La Bamba

Para bailar La Bamba

Se necessita una poca de gracia

Una poca de gracia

Para mi sari


I wanna wish you a merry christmas

I wanna wish you a merry christmas

I wanna wish you a merry christmas

From the bottom of my heart


Nào mình cùng mừng, mừng ngày chúa đã sinh ra đời,

Nào mình cùng nắm, nắm tay nhau và tươi cười

Hòa bình đã đến đem hạnh phúc cho muôn người,

Nào ta hãy cùng cất tiếng ca và mừng vui

Đêm noel .....đêm noel...... ta hãy cùng nhau vui lên !

Đêm noel ta xin ơn trên ban tiếng ca về cho thế gian

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year
You're watching

correct Mashup Christmas - New Year Remix Lyrics

if you detect errors in the Mashup Christmas - New Year Remix Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mashup Christmas - New Year Remix Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mashup Christmas - New Year Remix Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...