Thursday, October 5, 2017

Mây Chiều Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mây Chiều Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mây Chiều Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mây Chiều Lyrics have been many singers present, if

Mây Chiều Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mây Chiều Lyrics song presented by Phương Mỹ ChiBài hát: Mây Chiều - Phương Mỹ Chi


Chiều xuống lá khô rơi

Người đi đã không quay lại

Ngoại đứng dáng lưng cong.

Một con đò qua mấy sông


Ngoài kia mây trắng bay

Miền quê nắng mưa bao ngày

Tóc xanh bây giờ đã pha thêm màu mây.

Ngày đó mái tranh xiêu


Từng đêm gió mưa trên đồng

Mẹ đã bước sang sông.

Ngoại nuôi đàn em tháng năm

Ngoài kia cây mía lao


Buồn thiu xác xơ bên rào

Bóng mây ban chiều làm sao che bão giông.

Ơ, gió lạnh ngoài hiên, gió giật từng cơn

Buồm rơm che cháu qua đêm


Mưa rớt lạnh ngoài hiên, mái nhà bình yên

Dòng sông sóng xô đôi bờ như tiếng ngoại ầu ơ.

Ơi, tóc ngoại ngày nay trắng tựa màu mây


Đời chưa qua hết gian nan

Ơi, gió lạnh từng đêm, dáng ngoại gầy thêm

Chiều nay lá rơi bên thềm, cau trắng rụng ngoài hiên.
You're watching

correct Mây Chiều Lyrics

if you detect errors in the Mây Chiều Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mây Chiều Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mây Chiều Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...