Thursday, October 26, 2017

Mẹ Năm 2000 Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mẹ Năm 2000 Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mẹ Năm 2000 Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mẹ Năm 2000 Lyrics have been many singers present, if

Mẹ Năm 2000 Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mẹ Năm 2000 Lyrics song presented by Hương LanBài hát: Mẹ Năm 2000 - Hương Lan


Mẹ đâu còn là Mẹ ta xưa đó

Là Tiên của Rồng, là Chúa Âu Cơ

Mẹ xưa hoá đá hay Mẹ Châu Long

Cứu nước thù chồng, Mẹ, đấng anh hùng


Mẹ không còn là Mẹ trong tranh vẽ

Hiện thân Phật Bà và đức Maria

Mẹ nuôi chiến sĩ hay Mẹ Phù Sa

Cuối thế kỷ này, Mẹ mới lên ba


Mẹ bây giờ là trẻ thơ, em gái

Thiếu ăn, thiếu mặc và thiếu học hành

Ðời thiếu an ninh, tình yêu cũng thiếu

Mở mắt nhìn nhau, chẳng thấy mai sau


Mẹ bây giờ ở miền quê oan trái

Trẻ thơ vào đời chỉ thấy đơn côi

Tuổi xanh hung dữ nên tuổi mau phai

Cuối thế kỷ này, Mẹ đã lên mười


Mẹ bây giờ lạc loài trên thế giới

Việt Nam là gì, giảng nghĩa cho coi

Mẹ quên tiếng nói, tên họ đổi thay

Cuối thế kỷ này, Mẹ sẽ hai mươi


Mẹ đang bên bờ vực sâu tăm tối

Bước đi có thể là phía suy đồi

Nhìn kỹ đi coi một trăm năm tới

Mẹ nước Việt Nam vượt mãi hay lui ?


Trẻ thơ là Mẹ cuộc đời đang tới

Việt Nam ngày nào rạng rỡ, yên vui

Nhờ trong quá khứ, có Mẹ lên ngôi

Thắm thiết tình người, gửi tới nhân loại


Nào ai đang nhìn Mẹ ta hấp hối

Mẹ đau, Mẹ nghèo, Mẹ yếu, không vui

Nhìn nhau bối rối, ta cùng hối lỗi

Xúm xít lại rồi, giải cứu cho Người


Mẹ đang đi vào cuộc đời đang tới

Mẹ đang đi vào thế kỷ ngày mai

Sinh con anh hùng, người hiền nhân ái ?

Hay sinh kẻ hèn, bạo chúa vô loài ?

Sinh con anh hùng, người hiền nhân ái ?

Hay sinh kẻ hèn, bạo chúa vô loài ?
You're watching

correct Mẹ Năm 2000 Lyrics

if you detect errors in the Mẹ Năm 2000 Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mẹ Năm 2000 Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mẹ Năm 2000 Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...