Friday, October 13, 2017

Mẹ Tôi (Live) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mẹ Tôi (Live) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mẹ Tôi (Live) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mẹ Tôi (Live) Lyrics have been many singers present, if

Mẹ Tôi (Live) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mẹ Tôi (Live) Lyrics song presented by Phương Mỹ Chi, Nam CườngBài hát: Mẹ Tôi (Live) - Phương Mỹ Chi, Nam Cường


Hò ơi Núi nào cao bằng núi cao tình mẹ,

Nước nào mặn bằng nước mắt mẹ hiền.

Thương con chín tháng mười ngày,

Để con khôn lớn .... Để con khôn lớn, bỏ mẹ mà đi...


Mẹ tôi vẫn ngồi đây

Mẹ nhớ về con mình

Mẹ nhắn với thằng Hai,

Mẹ nhớ hoài thằng Ba


Tụi nó đã... đã về chưa,

Về với làng quê nghèo

Về với tiếng ầu ơ

Mẹ hát ngày nằm nôi


À ơi ơi tiếng vỗ giấc trưa hè

Đêm đêm tiếng mẹ còn ru con


Mẹ đứng bên sông chiều nay gió thổi phương nào ... (gió thổi phương nào...)

Rồi nhớ thương con nhiều đêm mắt mẹ buồn hiu ... (mắt mẹ buồn hiu...)

Lòng xót xa đau chờ mong tóc đã phai màu ... (tóc đã phai màu...)

Đàn én phương xa về đây nhớ mẹ nhiều hơn ... (nhớ mẹ nhiều hơn...)


Thương mẹ con buồn

Khó nhọc gian lao

Xa mẹ bao ngày

Nhớ mẹ lòng đau
You're watching

correct Mẹ Tôi (Live) Lyrics

if you detect errors in the Mẹ Tôi (Live) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mẹ Tôi (Live) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mẹ Tôi (Live) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...