Friday, October 13, 2017

Mình Mất Nhau Bao Giờ Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mình Mất Nhau Bao Giờ Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mình Mất Nhau Bao Giờ Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mình Mất Nhau Bao Giờ Lyrics have been many singers present, if

Mình Mất Nhau Bao Giờ Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mình Mất Nhau Bao Giờ Lyrics song presented by Quách Thành DanhBài hát: Mình Mất Nhau Bao Giờ - Quách Thành Danh


Tình như treo đầu ngõ

Một sáng mùa xuân chim gọi gió

Tình đã vội vàng bay

Mang vấn vương vào tháng ngày.


Mộng lòng tan vì ai?

Để môi hồng nhạt phai

Để tim sầu tê tái

Buồn hắt hiu đêm dài.


[ĐK:]

Tình đã cho nhiều cay đắng

Biết người đi sao lòng vẫn đợi chờ

Nhiều lúc muốn chôn ngày thơ

Vào đáy sâu đau buồn của tâm hồn.


Để quên người chung bóng

Không hồn tình sang sông

Biết duyên nhạt môi hồng

Thà em không lấy chồng.


Giờ anh phương trời đó

Thuyền đã lặng yên hay nhiều gió

Nhìn ga chờ người đưa

Thương nói sao cho vừa.


Trời chiều hay chợt mưa

Đường vẫn đợi người xưa

Đời sao nhiều nước mắt

Mình mất nhau bao giờ?
You're watching

correct Mình Mất Nhau Bao Giờ Lyrics

if you detect errors in the Mình Mất Nhau Bao Giờ Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mình Mất Nhau Bao Giờ Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mình Mất Nhau Bao Giờ Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...