Thursday, October 26, 2017

Món Quà Tặng Cô Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Món Quà Tặng Cô Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Món Quà Tặng Cô Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Món Quà Tặng Cô Lyrics have been many singers present, if

Món Quà Tặng Cô Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Món Quà Tặng Cô Lyrics song presented by V.ABài hát: Món Quà Tặng Cô - V.A


Các bạn tặng cô cành hoa hồng tươi

Chỉ riêng mình em chẵng biết tặng gì

Thế em xin tặng cô một bài hát

Chúc cô một ngày vui thật là vui

Lớp em chỉ yêu mình cô mà thôi

Bởi vì nhìn cô vừa xinh vừa hiền

Chúng em sẽ ngoan và học thật giỏi

Để cho cô cười tươi thật là tươi

Là la la ..là la lá là .. la lá la ..la là là la lá

Là la la .. là la lá là ..la lá la .. la là là la là

Cảm ơn cô , dạy em mỗi ngày

Cho chúng em học được nhiều điều mới

Cảm ơn cô dạy em tất cả

Cho chúng em mai này mau nên người
You're watching

correct Món Quà Tặng Cô Lyrics

if you detect errors in the Món Quà Tặng Cô Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Món Quà Tặng Cô Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Món Quà Tặng Cô Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...