Thursday, October 26, 2017

Mùa Xuân Như Thế Đấy Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Mùa Xuân Như Thế Đấy Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Mùa Xuân Như Thế Đấy Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Mùa Xuân Như Thế Đấy Lyrics have been many singers present, if

Mùa Xuân Như Thế Đấy Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Mùa Xuân Như Thế Đấy Lyrics song presented by Bạch Lê Quỳnh AnhBài hát: Mùa Xuân Như Thế Đấy - Bạch Lê Quỳnh Anh


“Khi hoa đào chớm nở

Mùa xuân hé môi cười

Nắng xuân bừng rạng rỡ

Làm xôn xao đất trời”


gió đi đâu mãi miết

để lạc mất đường về

có mùa xuân xanh biết

hoa nở ở trên đời

mùa xuân như thế đấy

long lanh mắt ai cười

mùa xuân là ngày hội

cua rmuoon loài hoa tươi

mùa xuân như thế đấy

nhẹ nhàng và dịu êm

mùa xuân ở bên thềm

trò chuyện cùng với em
You're watching

correct Mùa Xuân Như Thế Đấy Lyrics

if you detect errors in the Mùa Xuân Như Thế Đấy Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Mùa Xuân Như Thế Đấy Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Mùa Xuân Như Thế Đấy Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...