Friday, October 13, 2017

Nắm Tay Anh Lần Cuối (Live) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Nắm Tay Anh Lần Cuối (Live) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Nắm Tay Anh Lần Cuối (Live) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Nắm Tay Anh Lần Cuối (Live) Lyrics have been many singers present, if

Nắm Tay Anh Lần Cuối (Live) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Nắm Tay Anh Lần Cuối (Live) Lyrics song presented by Nguyễn Đình VũBài hát: Nắm Tay Anh Lần Cuối (Live) - Nguyễn Đình Vũ


Nắm đôi tay anh thêm lần nữa nhé, nói anh nghe những điều vẫn còn.

Chắc đôi môi em không còn cảm giác... anh xin em...

Rồi bình minh sẽ đến đón em về... và tia nắng dìu em đi đến nơi cuối chân trời.

Em hiểu rằng... em lặng xa...

Anh sẽ cố bên cạnh em những giây phút cuối.

Anh sẽ giữ em lại, mong em đừng buông xuôi.

Anh đang cố đi tìm cho em chút hi vọng dù biết trước sẽ đau.

Cầu mong anh sẽ giữ lấy em đi, người đừng mong tiếc gì.

Bàn tay em vẫn nắm thật chặt... anh lần cuối...
You're watching

correct Nắm Tay Anh Lần Cuối (Live) Lyrics

if you detect errors in the Nắm Tay Anh Lần Cuối (Live) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Nắm Tay Anh Lần Cuối (Live) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Nắm Tay Anh Lần Cuối (Live) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...