Friday, October 13, 2017

Nếu Xuân Này Vắng Anh Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Nếu Xuân Này Vắng Anh Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Nếu Xuân Này Vắng Anh Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Nếu Xuân Này Vắng Anh Lyrics have been many singers present, if

Nếu Xuân Này Vắng Anh Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Nếu Xuân Này Vắng Anh Lyrics song presented by Thanh ThảoBài hát: Nếu Xuân Này Vắng Anh - Thanh Thảo


Xuân đã về anh có hay

Hoa bướm vui mùa sum vầy

Nơi phương trời anh có nhớ

Một người luôn nhắc tên anh

Và mơ duyên lứa đôi.


Nếu xuân về vắng anh

Ong bướm thôi dệt duyên lành

Dây tơ trùng cung lỡ phím

Cho khúc hát ái ân

Từ đây lỡ tơ duyên.


[ĐK:]

Thu qua đông tàn

Nàng xuân mới sang

Muôn sắc huy hoàng

Xuân này nếu vắng anh

Lạc bầy chim én bay

Ngày xuân như đông buồn.


Nếu xuân này vắng anh

Như lá khô buồn xa cành

Như khung trời không cánh én

Mai úa sắc bên hiên.
You're watching

correct Nếu Xuân Này Vắng Anh Lyrics

if you detect errors in the Nếu Xuân Này Vắng Anh Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Nếu Xuân Này Vắng Anh Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Nếu Xuân Này Vắng Anh Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...