Thursday, October 26, 2017

Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics have been many singers present, if

Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics song presented by Dương Ngọc Thái, Triệu Ái VyBài hát: Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu - Dương Ngọc Thái, Triệu Ái Vy


Bằng lòng đi em về với quê anh

Một cù lao xanh một dòng sông xanh

Môt vườn cây xanh hoa trái đơm hương

Thuyền ai qua sông dòng hò mênh mông.


Bằng lòng đi em anh đón qua cầu

Mùa mưa cầu tre dẩu khó đưa dâu

Bằng lòng theo anh dưới mai tranh nghèo

Về đây người quê chỉ có tấm lòng

Có chiếc xuồng ba lá để yêu em


Ôi đóa hoa tím trôi líu riu

Dòng sông nước chảy líu riu

Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu nên anh thương ơ...ơ...

Ôi những đêm ngăm sông nhớ em buồn muốn khóc

Mình anh ca điệu lý qua cầu.


Ôi đoá hoa .....anh thương ơ...ơ...

Ôi những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc

Mình anh ca điệu lý qua cầu.


Bằng lòng đi em về với quê anh

Một cù lao xanh một dòng sông xanh

Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba

Mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu

Mình ngồi bên nhau nghe tiếng chuông chiều

Tình yêu tựa nghe câu hát xa đưa

Mình ngồi bên nhau dưới ánh sao mờ

Lặng nghe dòng sông tiếng sóng vổ bờ

Tiếng đàn kền man mát buồn trên sông.


Ôi đóa hoa tím trôi líu riu

Dòng sông nươc chảy líu riu

Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu nên anh thương ơ...ơ...

Ôi những đêm ngăm sông nhớ em buồn muốn khóc

Mình anh ca điệu lý qua cầu

You're watching

correct Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics

if you detect errors in the Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu (Liveshow Một Thoáng Quê Hương 5) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.