Thursday, October 26, 2017

Ngày Em Đi Lấy Chồng Cover Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Ngày Em Đi Lấy Chồng Cover Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Ngày Em Đi Lấy Chồng Cover Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Ngày Em Đi Lấy Chồng Cover Lyrics have been many singers present, if

Ngày Em Đi Lấy Chồng Cover Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Ngày Em Đi Lấy Chồng Cover Lyrics song presented by Quỳnh AkaBài hát: Ngày Em Đi Lấy Chồng Cover - Quỳnh Aka


Tôi đã khóc như một dòng sông

Ngày em đi lấy chồng

Tôi đã thấy như vạn mùa đông

Ngày em đi lấy chồng

Tìm đâu ra lá diêu bông bây giờ?

Để em thôi lấy chồng

Dòng sông con nước ai chia đôi bờ

Vì tình ai hững hờ


Tôi vẫn nhớ những đêm đầy sao

Bình yên như thuở nào

Đôi mắt sáng long lanh tìm nhau

Đời ta chưa vướng sầu

Thời gian như nước sông trôi qua cầu

Để cành hoa úa màu

Thời gian như nước sông trôi qua cầu

Để người thương mất nhau


Đứng bên kia, ai đứng bên kia

Cầm tay đưa người về bên ấy

Đứng bên đây, tôi đứng bên đây

Tình tôi theo gió mây mà bay


Tôi đã ước ta chưa từng lớn

Để ta không biết buồn

Để không biết nhớ thương một ai

Lệ không tuôn ngắn dài

Lời ru câu hát ối a em chờ

Giờ em đi lấy chồng

Lời ru câu hát ối a tôi khờ

Khờ mà hay ước mơ
You're watching

correct Ngày Em Đi Lấy Chồng Cover Lyrics

if you detect errors in the Ngày Em Đi Lấy Chồng Cover Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Ngày Em Đi Lấy Chồng Cover Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Ngày Em Đi Lấy Chồng Cover Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...