Thursday, October 26, 2017

Nghe Thật Rất Lầy (Thật Bất Ngờ Chế) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Nghe Thật Rất Lầy (Thật Bất Ngờ Chế) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Nghe Thật Rất Lầy (Thật Bất Ngờ Chế) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Nghe Thật Rất Lầy (Thật Bất Ngờ Chế) Lyrics have been many singers present, if

Nghe Thật Rất Lầy (Thật Bất Ngờ Chế) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Nghe Thật Rất Lầy (Thật Bất Ngờ Chế) Lyrics song presented by Củ Tỏi



Bài hát: Nghe Thật Rất Lầy (Thật Bất Ngờ Chế) - Củ Tỏi


Trên phố nhóm thanh niên thay phiên nhau là làng

Người thì ngàn đô la

Xong có người thì triệu đô la

Xong đến người thì Canada

Lôi cuốn người người đọc vào quăng đá


Nguyên Đám mới hôm qua không ai biết khuôn mặt

Chỉ một lần quăng bom,la lối làm ỳ xèo cho xôm

Nhưng tối về thì bằng xe ôm

Ra Nguyễn Huệ đề mục tiêu ghê gớm

Sơ mi,đồ vest lày lày


ĐK:

Thế nên,bây giờ,điều siêu hư cấu

Là mau mau vào khóa học này

Thoa kem nhiều để mặt dày

Sơ mi,đồ vest lầy lầy

Miệng thì nói rất nhây


Công ty thì rất ồn ào

Sinh viên thì mới được vào

Ba hoa thành công làm giàu

một ngày mới nhốn nhao,nhốn nhao,nhốn nhao,down down down down


Khù khờ rồi bị lừa đi nha

Gia đình bạn bè càng đi xa

Nguyên một ben có ước mơ đô la hơi siđa như nhau nghe siêu hư cấu

Bị một thằng thôi miên,Đêm ngày đề chọt vào trong trí óc

Về một thế giới trên mây,trên cây,như cha Bill Gates nghe thật rất lầy


Facebook những thanh niên mo rain đang mời chào

Mình cần tìm nhân viên(Làm ơn đi chỗ khác)

Việc làm như tiên(Làm ơn đi chỗ khác)

Tiền nhiều vô biên

Cố gắng lừa vài người sẽ thăng tiến


Tôi thấy những sinh viên ngu ngơ như con cờ

Họ bị đè thôi miên,tôi thấy họ bị đè thôi miên

Mơ ước được cuộc đời như tiên

Đem huấn luyện để được đi xui khiến


ĐK:

Thế nên,bây giờ,điều siêu hư cấu

Là mau mau vào khóa học này

Thoa kem nhiều để mặt dày

Sơ mi,đồ vest lầy lầy

Miệng thì nói rất nhây


Công ty thì rất ồn ào

Sinh viên thì mới được vào

Ba hoa thành công làm giàu

một ngày mới nhốn nhao,nhốn nhao,nhốn nhao,down down down down



Khù khờ rồi bị lừa đi nha

Gia đình bạn bè càng đi xa

Nguyên một ben có ước mơ đô la hơi siđa như nhau nghe siêu hư cấu

Bị một thằng thôi miên,Đêm ngày đề chọt vào trong trí óc

Về một thế giới trên mây,trên cây,như cha Bill Gates nghe thật rất lầy


Nghe thật rất lầy(x4)


Ôi hoàn hôn

Xin hãy hoàn hồn,hưm hứmmmmmmmmmm



Nghe sồn sồn,sao cứ sồn sồn um hứmmmmmmmm

Giàu có không còn xa,không còn xa


hừ hơơơ.....

Khù khờ rồi bị lừa đi nha

Gia đình bạn bè càng đi xa

Nguyên một ben có ước mơ đô la hơi siđa như nhau nghe siêu hư cấu

Bị một thằng thôi miên,Đêm ngày đề chọt vào trong trí óc

Về một thế giới trên mây,trên cây,như cha Bill Gates nghe thật rất lầy

Một thế giới trên mây,trên cây,như cha Bill Gates nghe thật rất lầy

Một thế giới trên mây,trên cây,như cha Bill Gates nghe thật rất lầy
You're watching

correct Nghe Thật Rất Lầy (Thật Bất Ngờ Chế) Lyrics

if you detect errors in the Nghe Thật Rất Lầy (Thật Bất Ngờ Chế) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Nghe Thật Rất Lầy (Thật Bất Ngờ Chế) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Nghe Thật Rất Lầy (Thật Bất Ngờ Chế) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...