Thursday, October 26, 2017

Người Ấy (Remix 2017) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Người Ấy (Remix 2017) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Người Ấy (Remix 2017) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Người Ấy (Remix 2017) Lyrics have been many singers present, if

Người Ấy (Remix 2017) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Người Ấy (Remix 2017) Lyrics song presented by DJ TDJ, Trịnh Thăng BìnhBài hát: Người Ấy (Remix 2017) - DJ TDJ, Trịnh Thăng Bình


Hôm qua anh thấy, ôi người ấy đang trong tay với cô nào đấy?

Giật mình nhận ra không phải em, chẳng biết em bây giờ đang ở đâu?

Bao lâu ta đã không gặp nhau, bao lâu chưa hỏi em vài câu

Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này, chẳng biết phải nên làm gì đây?

Chưa một lần anh hết thắc mắc, sao em lìa xa anh này


Để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy

Chưa một lần anh ngưng suy nghĩ, anh đã làm sai điều gì?

Hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy?

Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu?

Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều


Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều

Sao để lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong?

Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không?

Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng?

Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều!


Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh?

Chưa một lần anh hết thắc mắc, sao em lìa xa anh này

Để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy

Chưa bao giờ anh ngưng suy nghĩ, anh đã làm sai điều gì?

Hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy?


Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu ??

Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều

Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều

Sao cho lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong?

Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không?


Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng?

Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều!

Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh?

Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu?

Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều?


Anh nhớ em nhiều nhớ em nhiều!

Cho lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong?

Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu?

Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều

Anh nhớ em nhiều nhớ em nhiều!


Sao cho lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong?

Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không?

Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng?

Anh nhớ em nhiều, anh nhớ em nhiều!

Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh?

Người ấy
You're watching

correct Người Ấy (Remix 2017) Lyrics

if you detect errors in the Người Ấy (Remix 2017) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Người Ấy (Remix 2017) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Người Ấy (Remix 2017) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...